Dr. Tineke Buffart


lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam


Dr. T.E. Buffart (1980) is sinds 2021 internist-oncoloog met als aandachtsgebied colorectaal carcinoom in het Amsterdam UMC. Ze studeerde medische biologie en geneeskunde. In 2008 promoveerde ze op onderzoek naar DNA-afwijkingen in maagtumoren. Daarna vervolgde zij haar opleiding tot arts en internist-oncoloog in het Spaarne Ziekenhuis en het VU medisch centrum. Van 2018 tot 2021 werkte zij als staflid van de afdeling Maag-darm-leveroncologie in het Antoni van Leeuwenhoek. In haar fundamentele en klinische onderzoek richt zij zich op het verbeteren van de behandeling van patiënten met colorectaal carcinoom. Sinds maart 2022 is ze lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden geïnitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.