Dr. Tom van der Hulle


lid redactieraad Medische Oncologie
internist-oncoloog, LUMC, Leiden


Dr. T. van der Hulle (1984) is internist-oncoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden. Hij studeerde tevens geneeskunde in Leiden. Van 2009 tot 2012 was hij als internist in opleiding werkzaam bij Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. In januari 2018 promoveerde hij in Leiden op onderzoek naar diagnostisch en therapeutisch beleid bij longembolie. Van 2013 tot 2018 was hij als (co)auteur betrokken bij meerdere wetenschappelijke artikelen over longembolie en trombose bij onder meer kanker. Voor zijn onderzoek ontving hij verschillende nationale en internationale prijzen. Sinds februari 2019 maakt hij deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie en sinds januari 2022 is hij vicevoorzitter van de redactieraad.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.