Maartje van Kats


lid redactieraad tijdschrift Medische Oncologie
internist-oncoloog, Maastricht UMC+


M.A.C.E. van Kats (1984) is sinds november 2020 als internist-oncoloog werkzaam in het Maastricht UMC+. Haar aandachtsgebied is het mammacarcinoom. Van 2017 tot 2018 was ze werkzaam als internist-oncoloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en van 2019 tot 2020 in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. Ze volgde de opleiding tot internist-oncoloog in het Erasmus MC in Rotterdam (2010-2017). Sinds eind 2020 is ze lid van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie.


> VERKLARING VAN BELANGEN 2019-2020

  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden gedaan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvoor studies werden ge├»nitieerd voor de ontwikkeling van een geneesmiddel: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke research- of studiekosten werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijke reiskostenvergoeding werd ontvangen: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarvan persoonlijk betaling werd ontvangen voor werkzaamheden of adviezen: niet van toepassing.
  • Bijeenkomsten, georganiseerd door farmaceutische bedrijven, waarop inhoudelijk als spreker werd opgetreden: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin een managementfunctie werd bekleed: niet van toepassing.
  • Farmaceutische bedrijven waarbij de levensgezel een functie bekleedt: niet van toepassing.
  • Instituten die door farmaceutische bedrijven betaald geneesmiddelenonderzoek verrichten, waarin de levensgezel een managementfunctie bekleedt: niet van toepassing.