Oncologische farmacologie

In Nederland is relatief weinig nascholing beschikbaar over de ‘klassieke’ chemotherapeutica en endocriene medicamenten, terwijl dit de méést voorgeschreven oncologische middelen zijn. Juist óók bij deze medicatie is het voor elke behandelaar van belang om optimaal inzicht te hebben in werkingsmechanisme, interacties, toxiciteit (preventie en behandeling!) en klinische valkuilen. De NVMO voorziet in deze leemte met een e-learning toegespitst op dit deel van het oncologische geneesmiddelenarsenaal. In vier afleveringen belichten collega’s uit de Nederlandse medische oncologie de meest relevante klinische aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk.