Nascholing Biomarkers bij borstkanker

NAAR E-LEARNING

Tijdens deze nascholing op 30 januari om 20.00 uur zullen belangrijke biomarkers zoals genexpressietesten bij hormoongevoelig mammacarcinoom, HER2-low, en tumor-infiltrerende lymfocyten plus CPS bij tripelnegatief mammacarcinoom worden besproken.
Genexpressieprofielen kunnen een rol spelen bij het identificeren van patiënten die verantwoord adjuvante chemotherapie bij vroeg stadium borstkanker achterwege kunnen laten. Maar bij welke patiënten is het doen van een genexpressietest zinvol?

In deze live nascholing wordt o.a. besproken wat in 2024 - naast de andere prognostische factoren - de plaats is van genexpressieprofielen in de dagelijkse praktijk.
Experts zijn o.a.
Dr. Agnes Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Wim van der Steeg, internist-oncoloog, Isala, Zwolle
Dr. Bert van der Vegt, patholoog van het UMCG

Doelgroep en accreditatie

Dit programma is primair bedoeld voor internist-oncologen verpleegkundig specialisten, chirurgen en alle BIG geregistreerde professionals met borstkanker als subspecialisme of interessegebied. Accreditatie zal worden aangevraagd zodra de inhoud bekend is.

NVMO en MEDtalks

Dit project valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.

Sponsors

Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Exact Sciences en sponsor IQVIA.

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden wat u zoekt. Misschien helpt zoeken.