Samen beslissen

BSL-nascholing

Dit geaccrediteerde online nascholingsprogramma belicht in drie modules verschillende facetten van samen beslissen.

Samen beslissen met patiënten

Bij deze eerste module leert u in korte tijd wat samen beslissen is, oefent u met een praktijkcasus aan de hand van videobeelden en weet u hoe u de vier stappen van samen beslissen in uw eigen praktijk kunt toepassen.
naar module 1

Samen beslissen in de palliatieve zorg

Na het volgen van de tweede module heeft u kennis van de specifieke aandachtspunten voor samen beslissen in de palliatieve zorg, weet u hoe u proactieve zorgplanning kunt inzetten bij het anticiperen op toekomstige beslissingen en kunt u in eigen woorden uitleggen hoe u samen beslissen in de palliatieve zorg in uw eigen praktijk kunt toepassen.
naar module 2

Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden

Na het volgen van de derde module heeft u meer kennis over wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn, kunt u beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen, kent u de theorie over begrijpelijk communiceren en de terugvraagmethode, en weet u hoe samen beslissen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in te zetten.
naar module 3

Doelgroep

Dit nascholingsprogramma is onder meer bedoeld voor artsen en verpleegkundig specialisten werkzaam in ziekenhuizen.

Accreditatie

Informatie over de accreditatie(status) staat op de pagina's van de betreffende modules.

Kosten

Deelname aan elke module kost € 14,95.

Betrokken partijen

Bij de ontwikkeling van dit nascholingsprogramma waren onder meer de afdeling Medische Psychologie van Amsterdam UMC, NFK en Pharos betrokken. Het nascholingsprogramma wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum en valt buiten de eindverantwoordelijkheid van de NVMO.