Update Hormoongevoelig Mammacarcinoom 2023

NAAR E-LEARNING

In het behandellandschap van zowel vroeg stadium als gemetastaseerd hormoongevoelig mammacarcinoom hebben veranderingen plaatsgevonden of gaan deze plaatsvinden. We nemen ze door tijdens deze nascholing op 20 december van 20.00 tot 21.00 uur, waarbij de nadruk ligt op gemetastaseerd setting. Een aantal voorbeelden:

SONIA-Studie ASCO

De SONIA-studie was afgelopen ASCO Annual Meeting hét nieuws van Nederlandse bodem. Welke resultaten zijn er toen gepresenteerd en heeft dit al invloed op de praktijk?

Alpelisib

De PIK3CA-remmer alpelisib is nu geruime tijd beschikbaar. In de nascholing staat het panel stil bij de ervaringen tot nu toe. Bij welke patiënten zet je het in? Wanneer doe je een PIK3CA-analyse? En hoe kun je het beste omgaan met de soms ernstige bijwerkingen?

Nieuwe middelen

Er zijn diverse nieuwe middelen op komst, bijvoorbeeld een nieuwe orale selective estrogen receptor degrader (SERD), elacestrant, die onder andere effectief is gebleken bij patiënten met een ESR1-mutatie. Hoe zien de resultaten eruit? Hoe verhoudt dit middel zich tot de andere anti-oestrogenen? En wat betekenen deze data voor de ESR1-diagnostiek?

Sprekers

● Dr. Vincent Dezentjé, internist-oncoloog, NKI-AVL, Amsterdam
● Dr. Jara Baas, internist-oncoloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
● Dr. Willemien Menke, internist-oncoloog, Amsterdam UMC

Doelgroep en accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIV en VSR. Uw punten worden automatisch bijgeschreven zodra accreditatie is verleend.

NVMO en MEDtalks

Dit project valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.

Sponsors

Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door MENARINI Group, Novartis en Pfizer.