Prostaatkanker Update 2021

naar e-learning

De afgelopen jaren hebben zich substantiële veranderingen en verschuivingen voorgedaan in de behandelopties bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC). Ook nieuwe behandelparadigma’s komen in zicht. De keuzes die in deze setting worden gemaakt hebben bovendien impact op de behandelopties bij gemetastaseerd castratie-resistent prostaatcarcinoom (mCRPC) en staan daarom niet geheel los van elkaar ('continuum of care'). In deze live e-learning op 9 december 2021 van 19.30 tot 20.30 uur ligt de focus op zowel de behandeling als begeleiding van mHSPC-patiënten en mCRPC-patiënten.

De noodzaak van een multidisciplinaire behandeling van deze patiënten is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Daarbij vervullen de uroloog, de oncoloog, de radiotherapeut en de verpleegkundig specialist allen een belangrijke rol in het optimaal behandelen en begeleiden van de patiënt. Aan de hand van 'real life’ casuïstiek bespreekt het multidisciplinaire studiopanel diverse behandelopties voor mHSPC en mCRPC. Aan bod komen onder andere radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie (waaronder abirateron, apalutamide en enzalutamide) of combinaties van deze opties.

Naast de behandeling wordt een belangrijk aspect bij de begeleiding van beide patiëntgroepen (mHSPC en mCRPC) gevormd door supportive care, zoals aandacht voor hormoontherapie-geïnduceerd botverlies en management van botgezondheid bij botmetastasen. Ook begeleiding en monitoring van kwaliteit van leven is belangrijk.

Deelnemers aan de live e-learning kunnen vragen voorleggen aan de sprekers in de studio.

Expertpanel

  • Prof. dr. Piet Ost, radiotherapeut-oncoloog, UZ Gent / GZA Ziekenhuizen
  • Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog, Reinier de Graaf Groep, Delft
  • Dr. Jean-Paul van Basten, uroloog, CWZ, Nijmegen
  • Joost de Baaij, verpleegkundig specialist, CWZ, Nijmegen

Doelgroep

Internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Accreditatie

Meer informatie over de accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing komt inhoudelijk onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Amgen en Janssen.

NVMO en MEDtalks

Deze nascholing valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.