HER2-positief mamma­carcinoom

naar e-learning

In dit nascholingsprogramma onder leiding van presentatrice Inge Diepman worden geselecteerde vraagstukken aan de hand van casuïstiek en recente wetenschappelijke data door specialisten uit de Nederlandse klinische oncologie onder de loep genomen.

Onderwerpen

  • Inzetten van een anthracyclinevrij schema
  • Potentiële behandelmogelijkheden in de adjuvante setting; ook bij het niet bereiken van een complete remissie
  • Voorkomen van een chirurgische ingreep middels het nemen van biopten (MICRA-trial)
  • Duur van de behandeling met anti-HER2-medicatie bij gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom

Expertpanel

  • Dr. Ester Siemerink, internist-oncoloog, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo-Hengelo
  • Dr. Gabe Sonke, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Dr. Wim van der Steeg, internist-oncoloog, Isala, Zwolle

Doelgroep

Internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing is inhoudelijk onafhankelijk tot stand gekomen en wordt financieel mogelijk gemaakt door Novartis, Pfizer en Roche.

NVMO en MEDtalks

Drieluik Mammacarcinoom 2019 valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.