Melanoom 2021

naar e-learning

Middelen uit de gemetastaseerde setting worden steeds vaker al in een vroeger stadium ingezet. Adjuvante immuuntherapie wordt bijvoorbeeld al enige tijd vergoed en dat geldt sinds kort ook voor adjuvante doelgerichte therapie. Beide therapiesoorten worden bovendien neoadjuvant getest.

In deze met casuïstiek ondersteunde e-learning staat een internationaal expertpanel stil bij de (neo)adjuvante behandeling van het melanoom. Welke patiënten hebben het meeste baat van welke therapie? En welke lessen kunnen we wel of juist niet meenemen uit de gemetastaseerde setting?

Onderwerpen

 • Resultaten van COMBI-AD, KEYNOTE-054 en CheckMate 238
 • Lopende studies naar adjuvante schema’s
 • Patiëntenselectie voor doelgerichte therapie en immuuntherapie
 • Lessen uit de gemetastaseerde setting
 • Data van studies naar neoadjuvante behandeling
 • Verhouding adjuvante tot neoadjuvante therapie

Expertpanel

 • Dr. Jan Willem de Groot, internist-oncoloog, Isala, Zwolle
 • Prof. dr. John Haanen, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • Prof. dr. Axel Hauschild, dermatoloog, Universitäts-Hautklinik Kiel, Duitsland
 • Dr. Paul Nathan, internist-oncoloog, Mount Vernon Cancer Centre, Verenigd Koninkrijk
 • Dr. Astrid van der Veldt, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Doelgroep

Internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing is inhoudelijk onafhankelijk tot stand gekomen en wordt financieel mogelijk gemaakt door MSD en Novartis.

NVMO en MEDtalks

Deze nascholing valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.