Kwaliteit van leven

naar e-learning

Nu het aantal behandelopties voor patiënten prostaatcarcinoom toeneemt en mannen de ziekte gemiddeld gezien langer overleven, wordt behoud van en rekening houden met kwaliteit van leven nog belangrijker. Bij deze e-learning staat een expertpanel stil bij verschillende facetten van kwaliteit van leven bij prostaatcarcinoom.

Centraal staan thema’s als het in kaart brengen en bespreekbaar maken van kwaliteit van leven, effecten van cytoreductieve medicatie op het leven van een patiënt en adviezen om de levenskwaliteit te verbeteren. Wat zegt recent onderzoek hierover?

Expertpanel

  • Dr. Paul Hamberg, internist-oncoloog, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Rotterdam
  • Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Prof. dr. Susanne Osanto, internist-oncoloog, LUMC, Leiden
  • Suzan Ras, verpleegkundig specialist, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Rotterdam
  • Dr. Martijn Stuiver, epidemioloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Onderwerpen

  • Meten van kwaliteit van leven aan de hand van vragenlijsten/tools
  • Invloed van de therapiekeuze op kwaliteit van leven
  • Body composition en effecten van beweging en voeding
  • Zelfredzaamheid en neurotoxiciteit

Doelgroep

Internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Preview

Onderstaande korte introductievideo geeft een indruk van deze e-learning.

Accreditatie

Informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Astellas.

NVMO en MEDtalks

Dit nascholingsprogramma behoort tot Tweeluik Prostaatcarcinoom en valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.

Deel 1

Het eerste deel van het Tweeluik Prostaatcarcinoom verscheen vorig jaar en belicht de behandeling van het gemetastaseerd prostaatcarcinoom, het gebruik van de PSMA-beeldvorming en -therapie, gedeelde besluitvorming en kwaliteit van leven.