Triple-negatief mamma­carcinoom

naar e-learning

In dit nascholingsprogramma worden geselecteerde vraagstukken aan de hand van casuïstiek onder de loep genomen onder leiding van presentatrice Inge Diepman.

Onderwerpen

  • Neoadjuvante behandeling: wanneer voegen we carboplatine toe aan de behandeling?
  • Wat is de meerwaarde van capecitabine na neoadjuvante behandeling?
  • Welke vorderingen zijn gemaakt met immuuntherapie en met PARP-remming en voor welke patiënten?
  • Welke behandeling bij een kleine tumor met gunstige kenmerken?

Expertpanel

  • Dr. Agnes Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam
  • Dr. Marleen Kok, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Dr. Ester Siemerink, internist-oncoloog, ZGT, Hengelo-Almelo

Doelgroep

Internist-oncologen en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing is inhoudelijk onafhankelijk tot stand gekomen en wordt financieel mogelijk gemaakt door Novartis, Pfizer en Roche.

NVMO en MEDtalks

Drieluik Mammacarcinoom 2018 valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.