Triple-negatief mamma­carcinoom

naar e-learning

In deze eerste aflevering van het Drieluik Mammacarcinoom 2021 bespreekt eenexpertpanel de belangrijkste ontwikkelingen en praktijkkwesties op het gebied van triple-negatief mammacarcinoom. Welke informatie is beschikbaar over het wel of niet toevoegen van carboplatine aan de neoadjuvante behandeling? Hoe gaat de neoadjuvante en adjuvante behandeling eruitzien als straks immuuntherapie kan worden ingezet? En hoe optimaal voor te bereiden op de nieuwe behandelingen in de gemetastaseerde setting? Onder begeleiding van presentatrice Inge Diepman zet het expertpanel de belangrijkste ontwikkelingen en behandelkwesties op een rij.

Onderwerpen

  • (Neo)adjuvante behandeling: inzet van carboplatine
  • (Neo)adjuvante behandeling: laatste ontwikkelingen met perioperatieve checkpointremming
  • (Neo)adjuvante behandeling: plek van capecitabine en PARP-remming
  • Gemetastaseerde setting: laatste ontwikkelingen met checkpointremming
  • Gemetastaseerde setting: update van de antibody drug conjugates

Expertpanel

  • Dr. Agnes Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam
  • Dr. Marleen Kok, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Dr. Wim van der Steeg, internist-oncoloog, Isala, Zwolle
  • Dr. Jolien Tol, internist-oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Doelgroep

Internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Accreditatie

Informatie over de accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

Sponsors

Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Novartis en Pfizer.

NVMO en MEDtalks

Dit nascholingsprogramma behoort tot Drieluik Mammacarcinoom en valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.