HER2-positief Mammacarcinoom

naar e-learning

In dit programma wordt u in 60 minuten volledig bijgepraat over diverse vraagstukken rondom het HER2-positief mammacarcinoom. Met behulp van casuïstiek wordt de discussie toegelicht en de kennis zo dicht mogelijk bij de praktijk gebracht.

Onderwerpen

  • De-escalatie van therapie op systemisch, chirurgisch en radiotherapeutisch gebied.
  • Bij welke patiënten kunnen we volstaan met minder behandelingen?
  • Zetten we onze steeds beter wordende overleving hiermee op het spel?

Expertpanel

  • Dr. Gabe Sonke, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Dr. Wim van der Steeg, internist-oncoloog, Isala, Zwolle
  • Dr. Frederieke van Duijnhovetn, chirurg, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Dr. Maurice van der Sangen, radiotherapeut-oncoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Doelgroep

Internist-oncologen, chirurgen, radiotherapeuten en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de NIV, NVvH, NVRO en V&VN.

Sponsors

Deze nascholing is inhoudelijk onafhankelijk tot stand gekomen en wordt financieel mogelijk gemaakt door Novartis, Pfizer en Roche.

NVMO en MEDtalks

Drieluik Mammacarcinoom valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.