Behandeling en ontwikkelingen bij het gemetastaseerd melanoom

INSCHRIJVEN

Op 15 november 2022 om 20:30 uur kunt u kijken naar deze MEDtalks-nascholing waarin aandacht is voor belangrijke vraagstukken rond de behandeling van het gemetastaseerd melanoom. Onder leiding van presentatrice Inge Diepman en aan de hand van relevante casuïstiek zal het sprekerspanel diverse uitdagingen uit de praktijk bespreken. 

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Hoe lang ga je door met immuuntherapie en kun je veilig eerder stoppen? 
  • Voor wie is de combinatie immuuntherapie de beste aanpak, en op welke manier kun je targeted therapy het beste inzetten? 
  • Valt er winst te behalen met triple combinaties?
  • Welke aanpak kies je bij patiënten met hersenmetastasen?
  • Wat is de rol voor lokale therapie hierbij (waaronder bestraling)?

Sprekers

  • Prof. dr. Karijn Suijkerbuijk, internist-oncoloog, UMC Utrecht
  • Dr. Ellen Kapiteijn, internist-oncoloog, LUMC

Dit programma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen MEDtalks en de NVMO.

Dit programma komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door BMS, Novartis en Pierre Fabre.