Niercelcarcinoom Update 2022

inschrijven

MEDtalks-nascholing

Op 5 oktober 2022 kunt u van 20.30 tot 21.30 uur live kijken naar de MEDtalks-nascholing over niercelcarcinoom. In dit programma staan wij stil bij de nieuwste ontwikkelingen en praktijkkwesties in zowel de adjuvante als gemetastaseerde setting.

Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er voor de adjuvante setting? Welke patiënten hebben baat bij een adjuvante behandeling en hoe bepalen we dat? En welke behandelkeuzes zijn er daarna?

Ook het aantal behandelopties in de eerste lijn is gegroeid met de komst van nieuwe IO-TKI-combinaties. Inge Diepman bespreekt samen met het panel van experts hoe de verschillende opties voor de individuele patiënt tegen elkaar kunnen worden afgewogen, hoe complex dit is en wat dit betekent in de praktijk. Tevens zullen ze de ontwikkelingen met veelbelovende nieuwe targets, zoals HIF-2α-remmers, bespreken.

Onderwerpen

  • Adjuvante setting
  • Eerstelijns behandelkeuzes in de gemetastaseerde setting
  • Tweedelijns- en derdelijnsopties
  • Ontwikkelingen nieuwe targets

Expertpanel

  • Prof. dr. John Haanen, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
  • Danny Houtsma, internist-oncoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
  • Dr. Britt Suelmann, internist-oncoloog, UMC Utrecht
  • Dr. Hans Westgeest, internist-oncoloog, Amphia, Breda

Doelgroep

Dit programma is primair bedoeld voor internist-oncologen en internist-oncologen in opleiding.

Accreditatie

Meer informatie over de accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

NVMO en MEDtalks

Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door BMS, Ipsen, MSD en Pfizer.