Oncologische Farmacologie

In Nederland is relatief weinig nascholing beschikbaar over de ‘klassieke’ chemotherapeutica en endocriene medicamenten, terwijl dit de méést voorgeschreven oncologische middelen zijn. Juist óók bij deze medicatie is het voor elke behandelaar van belang om optimaal inzicht te hebben in werkingsmechanisme, interacties, toxiciteit (preventie en behandeling!) en klinische valkuilen. Op de NVMO-website voorziet de NVMO in deze leemte met een door de NIV geaccrediteerde e-learning toegespitst op dit deel van het oncologische geneesmiddelenarsenaal. In vier afleveringen praten collega’s u bij over de meest relevante klinische aandachtspunten voor de dagelijkse medisch-oncologische praktijk.