Prostaatkanker Update 2022

inschrijven

MEDtalks-nascholing

Op 26 september 2022 van 20.30 tot 21.30 uur bespreken we in dit programma de belangrijkste vraagstukken rond nieuwe en bestaande behandelopties van mHSPC en mCRPC. Aan de hand van ‘real life’ casuïstiek bespreken we in een multidisciplinair studiopanel verschillende behandelopties en overwegingen.

De afgelopen jaren hebben zich substantiële veranderingen en verschuivingen voorgedaan in de behandelopties bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC). Ook zijn er nieuwe behandelparadigma’s in zicht voor zowel mHSPC als gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC). Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de inzet van supportive care, waaronder management van botgezondheid en de begeleiding en monitoring van kwaliteit van leven, alsmede de rol van de patiënt in het behandelplan.

Expertpanel

  • Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft
  • Anja van Wijk-van Buuren, verpleegkundig specialist, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft
  • Dr. Inge van Oort, uroloog, Radboudumc, Nijmegen

Accreditatie

Meer informatie over de accreditatiestatus van deze nascholing staat op de website van MEDtalks.

NVMO en MEDtalks

Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen NVMO en MEDtalks.

Sponsors

Deze nascholing komt onafhankelijk tot stand en wordt financieel mogelijk gemaakt door Amgen, Astellas, Bayer en Janssen.